Zapoznaj się z

Aktami prawnymi

Kodeks Cywilny

Prawo budowlane

Ustawa o własności lokali
Ustawa o gospodarce nieruchomościami
Ustawa o ochronie praw lokatorów
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Odwiedź nas

pon, wt, czw, pt 8:00-16:00 |   środa 10:00-18:00